kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

今天晚上大約八九點的時候,實驗室來了一位不速之客,那就是飛天小強!這輩子我最怕的昆蟲除了虎頭蜂之外,就是飛天小強了。

kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

標哥!....常在電視或報紙看到對於您ㄉ報導...也曾拜讀一些有關您ㄉ書籍與雜誌ㄉ敘述...對您我很佩服...

kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()