kewang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

已經結訓了,這個就不拿來更新囉!

kewang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

說不緊張是騙人的,這幾天每天都在忙著整理房間,還有一些需要帶到成功嶺的東西。即使如此,我好像還是有些東西忘了帶,看來只有明天再買了。

kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

隔了近兩個星期沒有回宜蘭,今天總算趁著颱風還沒有來臨之前,回宜蘭辦一些事情。

kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()