kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

阿南剛剛密我,說有一群長庚的女生要來宜蘭玩,找我跟ET一起去當司機。有女生要來宜蘭玩,我當然是很高興啦,可是想到我身上已經沒什麼錢了,就愁眉苦臉了起來。

kewang 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


kewang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()